2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Коротке повідомлення (російською)

О спектральных свойствах одномерного оператора Штарка на полуоси

Махмудова М. Г., Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1579-1584

УДК 517.9
Розглянуто одновимірний оператор Штарка на півосі з крайовою умовою Діріхле в нулі. Знайдено асимптотику власних значень на нескінченності.

Стаття (англійською)

Параболiчне рiвняння для дробового лапласiана в усьому просторi: вибух невiд’ємних розв’язкiв

Кензізі Т.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1502-1518

УДК 517.9
Вивчено умови, за яких ,,вибухають'' невід’ємні розв'язки параболічної задачі $\dfrac{\partial u}{\partial t} = - (-\triangle)^{\frac{\alpha}{2}}u + \dfrac{c}{|x|^{\alpha}}u$ в $\mathbb{R}^{d} \times (0 , T),$ де $0<\alpha<\min(2,d),$ $(-\triangle)^{\frac{\alpha}{2}}$ --- дробовий лапласіан на $\mathbb{R}^{d},$ а початкова умова $u_{0}$ належить $L^{2}(\mathbb{R}^{d}).$

Стаття (українською)

Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв’язками

Слюсарчук В. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1570-1578

УДК 517.929
Для лінійних диференціально-функціональних рівнянь запізнювального і нейтрального типів із нескінченним числом відхилень і самоспряженими операторними коефіцієнтами наведено необхідні й достатні умови абсолютної нестійкості нульових розв'язків.