2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Коротке повідомлення (російською)

О спектральных свойствах одномерного оператора Штарка на полуоси

Махмудова М. Г., Ханмамедов А. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1579-1584

УДК 517.9
Розглянуто одновимірний оператор Штарка на півосі з крайовою умовою Діріхле в нулі. Знайдено асимптотику власних значень на нескінченності.

Стаття (українською)

Узагальнення резонансних рівнянь для поліномів типу Лагерра і Лежандра на рівняння четвертого порядку

Бандирський Б. Й., Макаров В. Л., Романюк Н. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1529-1538

УДК 517.587
Побудовано й обґрунтовано рекурентний алгоритм знаходження частинних розв'язків резонансного рівняння четвертого порядку, пов'язаного з узагальненням поліномів Лагерра і Лежандра. Для цього використано загальну теорему про зображення частинних розв'язків резонансних рівнянь у банахових просторах, доведену В. Л. Макаровим у 1976 р. Наведено приклад загального розв'язку резонансних рівнянь із диференціальним оператором для поліномів типу Лагерра.

Стаття (українською)

Детермінована дифузія

Нижник І. Л., Нижник Л. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1553-1569

УДК 517.938
Наведено означення та властивості, що стосуються поняття детермінованої дифузії для одновимірних динамічних систем із ліфтом. Дано евристичні пояснення механізму виникнення детермінованої дифузії у динамічних системах із ліфтом і аномальної детермінованої дифузії при транспорті у довгих більярдних каналах із просторово-періодичним неідеальним законом відбиття. Наведено вирази для коефіцієнта детермінованої дифузії.