2019
Том 71
№ 11

All Issues

Connectivity relation on ordered Menger algebras

Trokhimenko V. S.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 35 (1983), no. 4, pp 388-393.

Citation Example: Trokhimenko V. S. Connectivity relation on ordered Menger algebras // Ukr. Mat. Zh. - 1983. - 35, № 4. - pp. 461-466.

Full text