2019
Том 71
№ 11

All Issues

On the existence of Lyapunov functions in problems of stability of integral sets

Ignat'ev A. O.

Full text (.pdf)


Abstract

Розглянуто неавтономну систему звичайних диференціальних рівнянь. Доведено, що якщо ця система припускає рівномірно асимптотично стійку інтегральну множину, то в околі цієї мно­жини існує функція, яка аналогічна функції Ляпунова.

English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1031-1041.

Citation Example: Ignat'ev A. O. On the existence of Lyapunov functions in problems of stability of integral sets // Ukr. Mat. Zh. - 1993. - 45, № 7. - pp. 932–941.

Full text