2019
Том 71
№ 11

All Issues

Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday)

Buldygin V. V., Korolyuk V. S., Kozachenko Yu. V., Mitropolskiy Yu. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Skorokhod A. V.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 4, pp 533-535.

Citation Example: Buldygin V. V., Korolyuk V. S., Kozachenko Yu. V., Mitropolskiy Yu. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Samoilenko A. M., Skorokhod A. V. Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2002. - 54, № 4. - pp. 435-438.

Full text