2019
Том 71
№ 11

All Issues

On some properties of degenerate linear systems

Yakovets V. P.

Full text (.pdf)


Abstract

Для лінійної системи звичайних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних знайдено умови звідності до центральної канонічної форми, встановлено структуру загального розв'язку та умови розв'язності задачі Коші, досліджено питання про періодичні розв'язки.

English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 9, pp 1442-1463.

Citation Example: Yakovets V. P. On some properties of degenerate linear systems // Ukr. Mat. Zh. - 1997. - 49, № 9. - pp. 1278–1296.

Full text