2019
Том 71
№ 11

All Issues

On an unbounded order parameter in lattice equilibrium GKS-type oscillator systems

Skrypnik W. I.

Full text (.pdf)


Abstract

Встановлено існування необмеженого параметра порядку (намагніченості) для широкого класу ґраткових гіббсівських (рівноважних) систем лінійних осциляторів, що взаємодіють завдяки сильному парному полiномiальному потенціалу близьких сусідів та іншим багаточастинковим потенціалам. Розглянуті системи характеризуються загальною поліноміальною близькодійовою потенціальною енергією, що породжує середні, які підкоряються двом нерівностям ГКШ.

English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 4, pp 645-656.

Citation Example: Skrypnik W. I. On an unbounded order parameter in lattice equilibrium GKS-type oscillator systems // Ukr. Mat. Zh. - 2009. - 61, № 4. - pp. 538-547.

Full text