2019
Том 71
№ 11

All Issues

Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on his 70th birthday)

Boichuk О. A., Gorbachuk M. L., Gorodnii M. F., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G., Sharkovsky O. M., Shevchuk I. A., Slyusarchuk V. Yu., Stanzhitskii A. N.

Full text (.pdf)


Citation Example: Boichuk О. A., Gorbachuk M. L., Gorodnii M. F., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G., Sharkovsky O. M., Shevchuk I. A., Slyusarchuk V. Yu., Stanzhitskii A. N. Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on his 70th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2016. - 68, № 1. - pp. 142-144.

Full text