2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегральнi нерiвностi типу Ермiта–Адамара для $K$ -обмежених вiдображень з опуклою нормою

Драгомир С. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано деякi нерiвностi типу Ермiта – Адамара для $K$-обмежених вiдображень з опуклою нормою мiж двома нормованими просторами. Наведено застосування до двiчi диференцiйовних функцiй у банахових просторах та функцiй, що визначенi степеневими рядами в банахових алгебрах. Отримано також деякi нерiвностi типу Джексона.

Зразок цитування: Драгомир С. С. Інтегральнi нерiвностi типу Ермiта–Адамара для $K$ -обмежених вiдображень з опуклою нормою // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 10. - С. 1330-1347.

Повний текст