2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Энтропийные числа и поперечники классов $B_{p,θ}^r$ периодических функций многих переменных

Романюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено точнi за порядком оцiнки ентропiйних чисел класiв Нiкольського – Бєсова $B_{p,θ}^r$ перiодичних функцiй двох змiнних у просторi $L_\infty$ i одержанi результати застосовано для оцiнювання знизу колмогоровських, лiнiйних та тригонометричних поперечникiв. Дослiджено також поведiнку аналогiчних асимптотичних характеристик класiв $B_{p,θ}^r$ перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторах $L_1$ i $B_{1,1}$.

Зразок цитування: Романюк А. С. Энтропийные числа и поперечники классов $B_{p,θ}^r$ периодических функций многих переменных // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 10. - С. 1403-1417.

Повний текст