2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про єдинiсть зображення через лiнiйнi суперпозицiї

Ісмаілов В. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $Q$ — така множина, що кожну функцiю на $Q$ можна зобразити в термiнах лiнiйних суперпозицiй. У загальному випадку таке зображення не є єдиним. Проте для деяких множин воно може бути єдиним, якщо початковi значення функцiй з цього зображення задано в деякiй точцi $Q$. Вивчаються деякi властивостi таких множин.

Зразок цитування: Ісмаілов В. Є. Про єдинiсть зображення через лiнiйнi суперпозицiї // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1620-1628.

Повний текст