2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякi умови на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп

Гао Б., Мяо Л., Тан Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Пiдгрупа $H$ скiнченної групи $G$ називається $\scrM$ -доповненою в $G$, якщо iснує пiдгрупа $B$ групи $G$ така, що $G = HB$, а $H_1B$ є власною пiдгрупою $G$ для кожної максимальної пiдгрупи $H_1$ в $H$. Основною метою статтi є вивчення впливу $\scrM$ -доповнених пiдгруп на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп.

Зразок цитування: Гао Б., Мяо Л., Тан Й. Деякi умови на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1718-1722.

Повний текст