2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Порядок росту мероморфних розв’язкiв рiзницевого рiвняння

Лан Шуан-Тін, Чень Цзон-Сюань

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Оцiнено порядок росту мероморфних розв’язкiв деяких лiнiйних рiзницевих рiвнянь та вивчено спiввiдношення мiж показниками збiжностi нулiв та порядком зростання цiлих розв’язкiв лiнiйних рiзницевих рiвнянь.

Зразок цитування: Лан Шуан-Тін, Чень Цзон-Сюань Порядок росту мероморфних розв’язкiв рiзницевого рiвняння // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1561-1570.

Повний текст