2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Властивостi диференцiально-рiзницевих полiномiв

Лю X. Л., Лю К., Цао Т. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Основною метою роботи є полiпшення деяких класичних результатiв про розподiли нулiв для диференцiальних та диференцiально-рiзницевих полiномiв. Нaведено деякi результати щодо розподiлiв нулiв для $[f(z)^nf(z + c)]^{(k)} \alpha (z)$ та $[f(z)^n(f(z + c) f(z))]^{(k)} \alpha (z)$, а також деякi приклади, якi демонструють, що отриманi результати є, в певному розумiннi, найкращими.

Зразок цитування: Лю X. Л., Лю К., Цао Т. Б. Властивостi диференцiально-рiзницевих полiномiв // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 1. - С. 71-82.

Повний текст