2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнення напiвдосконалих модулiв

Тюркмен Б. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Модуль $M$ називається радикальним напiвдосконалим, якщо $\frac MN$ має проективне покриття, як тiльки $\mathrm{R}\mathrm{a}\mathrm{d}(M) \subseteq N \subseteq M$. Дослiджено рiзнi властивостi цих модулiв. Доведено, що кожен лiвий $R$-модуль є радикально напiвдосконалим тодi i тiльки тодi, коли $R$ є лiвим досконалим. Крiм того, радикальнi пiднiмаючi модулi визначено, як узагальнення пiднiмаючих модулiв.

Зразок цитування: Тюркмен Б. Н. Узагальнення напiвдосконалих модулiв // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 1. - С. 104-112.

Повний текст