2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Групи, всi циклiчнi пiдгрупи яких є BN A -пiдгрупами

Ван Й., Ге Х., Лі С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ — скiнченна група, а $H$ — пiдгрупа групи $G$. Говоримо, що $H$ — BN A-пiдгрупа групи $G$, якщо $H^x = H$ або $x \in \langle H, H^x\rangle$ для всiх $x \in G$. BN A-пiдгрупи групи $G$ знаходяться мiж нормальними та анормальними пiдгрупами $G$. Отримано деякi новi характеристики скiнченних груп на основi припущення, що всi циклiчнi пiдгрупи є BN A-пiдгрупами.

Зразок цитування: Ван Й., Ге Х., Лі С. Групи, всi циклiчнi пiдгрупи яких є BN A -пiдгрупами // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 284-288.

Повний текст