2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегральні умови зворотпості марковських ланцюгів на півпрямій із загальною мірою пезвідпості

Ісакова Т. І., Філонов Ю. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено умови зворотпості марковських ланцюгів із значеннями в ℝ+ із загальною мірою незвідності. Результати одержано додаванням до класичного методу тест-функцій методу збурень часткових потенціалів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 5, pp 852–861.

Зразок цитування: Ісакова Т. І., Філонов Ю. П. Інтегральні умови зворотпості марковських ланцюгів на півпрямій із загальною мірою пезвідпості // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 705-712.

Повний текст