2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О приближении модифицированными интерполяционными полипомами в пространствах $L_p$

Метеличенко А. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто деякі модифіковані інтерполяційні поліноми для функцій із простору $L_p \;[0, 2π], 1 ≤ p ≤ ∞$. Отримано оцінку швидкості наближення даними поліномами вихідної функції $f$ через її модуль неперервності. Встановлено факт збіжності згаданих поліномів до $f$ майже скрізь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 86–95.

Зразок цитування: Метеличенко А. Б. О приближении модифицированными интерполяционными полипомами в пространствах $L_p$ // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 70-77.

Повний текст