2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про насичення лінійних методів підсумовування рядів Фур'є у просторах $S_{\varphi} ^p$

Шидліч А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається питання насичення лінійних методів підсумовування рядів Фур'є у просторах $S_{\varphi} ^p,\; р > 0$. Показано, що насиченість лінійного методу, а також порядок насичення не залежать від вибору параметрів $X, ϕ$, що визначають простір $S_{\varphi} ^p(X)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 1, pp 166–172.

Зразок цитування: Шидліч А. Л. Про насичення лінійних методів підсумовування рядів Фур'є у просторах $S_{\varphi} ^p$ // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 133-138.

Повний текст