2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розрахунок ймовірностей першого досягнення для випадково збурених механічних систем за допомогою селективного методу моделювання Монте-Карло

Лабу М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Продовжено модифікацію методів Монте-Карло для оцінки надійності структур при стохастичних збуреннях, а саме, згенероваиі виборки зводяться до множини значень невеликої ймовірності, що практично неможливо при застосуванні прямих методів Монте-Карло. На основі критеріїв визначення тих реалізацій, що скоріш за все закінчуються невдачею, описано і стисло проаналізовано метод моделювання „Російська рулетка та розщеплення". Наведено приклад, в якому метод „Російська рулетка та розщеплення" порівнюється з прямим методом моделювання Монте-Карло і визначається їх порівняльна точність.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 7, pp 1196–1202.

Зразок цитування: Лабу М. Розрахунок ймовірностей першого досягнення для випадково збурених механічних систем за допомогою селективного методу моделювання Монте-Карло // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 1002–1008.

Повний текст