2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$ {A}$ -кластернi точки в термiнах iдеалiв

Гюрдал М., Саваш Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ми продовжуємо дослiдження, розпочате в нещодавнiй роботi Саваша та iн., i застосовуємо поняття iдеалiв до $A$-статистичних кластерних точок. Отримано необхiднi умови для того, щоб двi матрицi були еквiвалентними в сенсi $A^I$ -статистичної збiжностi. Крiм того, ми застосовуємо iдею Колка для того, щоб визначити i вивчити поняття $B^I$ -статистичної збiжностi.

Зразок цитування: Гюрдал М., Саваш Є. $ {A}$ -кластернi точки в термiнах iдеалiв // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 3. - С. 324-331.

Повний текст