2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка

Левчук В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано необхiднi та достатнi умови базисностi системи функцiй, яка породжується диференцiальними рiвняннями другого порядку. Основний метод полягає у використаннi умови Макенхаупта.

Зразок цитування: Левчук В. М. О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 3. - С. 332-347.

Повний текст