2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О связи между нормами операторов с особенностями на концах в весовых пространствах Гельдера и Лебега

Карелин А. А., Тарасенко А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Видiлено клас операторiв з особливостями на кiнцях контура, для яких доведено нерiвностi мiж нормами у вагових просторах Гельдера i Лебега. Наведено конкретнi види операторiв, якi задовольняють умови основної теореми про зв’язок норм. Отриманi результати можуть використовуватися для дослiдження операторiв у вагових просторах Гельдера на основi вiдомих результатiв у вагових просторах Лебега.

Зразок цитування: Карелин А. А., Тарасенко А. А. О связи между нормами операторов с особенностями на концах в весовых пространствах Гельдера и Лебега // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 3. - С. 397-406.

Повний текст