2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Балансуючi полiноми та їх похiднi

Раі П. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається узагальнення балансуючих чисел з новою послiдовнiстю чисел, що називаються $k$-балансуючими числами. Бiльш того, за допомогою формули Бiне для $k$-балансуючих чисел отримано тотожностi, що включають породжуючу функцiю для цих чисел. Вивчено властивостi подiльностi цих чисел. Крiм того, ми вводимо балансуючi полiноми, що є природним узагальненням $k$-балансуючих чисел, i доводимо деякi спiввiдношення для похiдних цих полiномiв у формi згорток.

Зразок цитування: Раі П. К. Балансуючi полiноми та їх похiднi // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 4. - С. 550-564.

Повний текст