2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкращі наближення, колмогоровські та тригонометричні поперечники класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одежано точні за порядком оцінки найкращих наближень, колмогоровських та тригонометричних поперечників класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних у просторі $L^q$ для деяких значень параметрів $p$ та $q$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 11, pp 1849–1863.

Зразок цитування: Стасюк С. А. Найкращі наближення, колмогоровські та тригонометричні поперечники класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1557-1568.

Повний текст