2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Точные условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений первого порядка, задаваемых $(σ_1, σ_2, ... , σ_n; τ)$-положительпыми операторами

Ронто А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано попі достатні умови, за яких задача Коші для системи лінійних функціонально-диференціальних рівнянь є однозначно розв'язною при довільних адитивних збуреннях. Знайдені умови є в певному сенсі неполіпшуваними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 11, pp 1853–1884.

Зразок цитування: Ронто А. Н. Точные условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений первого порядка, задаваемых $(σ_1, σ_2, ... , σ_n; τ)$-положительпыми операторами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 11. - С. 1541-1568.

Повний текст