2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Статистична $D$-властивість методів підсумовування Вороного класу $W_{Q^2}$

Деканов С. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано загальний метод одержання тауберових теорем із залишком для певного класу методів Вороного підсумовування подвійних послідовностей елементів локально опуклого лінійного топологічного простору, що узагальнює метод $C$-точок М. О. Давидова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 3, pp 434–449.

Зразок цитування: Деканов С. Я. Статистична $D$-властивість методів підсумовування Вороного класу $W_{Q^2}$ // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 360-372.

Повний текст