2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Приближение классов $C^{{\bar \psi }} H_{\omega }$ суммами Валле Пуссена

Рукасов В. И., Чайченко С. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розгляпуто деякі питання наближення классів $C^{{\bar \psi }} H_{\omega }$, внедеиих О. I. Степанцем у 1996 р., сумами Валле Пуссена. Знайдено асимптотичні рівності, які в деяких випадках забезпечують розв'язок задач1 Колмогорова-Нікольського для сум Валле Пуссена на класах $C^{{\bar \psi }} H_{\omega }$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 5, pp 839–851.

Зразок цитування: Рукасов В. И., Чайченко С. О. Приближение классов $C^{{\bar \psi }} H_{\omega }$ суммами Валле Пуссена // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 5. - С. 681-691.

Повний текст