2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Елементарні зображення групи $B_0^ℤ$ нескінченних в обидва боки верхнботрикутних матриць. І

Косяк О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено так звані елементарні зображення $T_p^{R,µ},\; p ∈ ℤ$, групи $B_0^ℤ$ фінітних нескінченних на обидва боки верхньотрикутних матриць з використанням квазіінваріантних мір на деяких однорідних просторах і наведено критерій незвідності та еквівалентності побудованих зображень. Дано також критерій незвідності тензорного добутку скінченного та нескінченного числа елементарних зображень

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 253–265.

Зразок цитування: Косяк О. В. Елементарні зображення групи $B_0^ℤ$ нескінченних в обидва боки верхнботрикутних матриць. І // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 205-216.

Повний текст