2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці

Стасюк С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано порядкові оцінки найкращих $М$-членних тригонометричних наближень та наближень сумами Фур'є класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 11, pp 1885–1896.

Зразок цитування: Стасюк С. А. Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1551-1559.

Повний текст