2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О наилучших полиномиальных приближениях $2π$-периодических функций и точных значениях $n$-поперечников функциональных классов в пространстве $L_2$

Вакарчук С. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для розв'язку екстремальних задач іеорії апроксимації у просіорі $L_2$ застосонапо τ-модулі, введені К. Г. Івановим. Одержано точні значення констант в нерівностях іипу Джексона га знайдено точні значення $n$-поперечників функціональних класів, визначених за допомогою даних модулів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1943–1957.

Зразок цитування: Вакарчук С. Б. О наилучших полиномиальных приближениях $2π$-периодических функций и точных значениях $n$-поперечников функциональных классов в пространстве $L_2$ // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1603-1615.

Повний текст