2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про можливість стабілізації еволюційних систем диференціальних рівнянь з частинними похідними на $ℝ^n × [0, + ∞)$ за допомогою одновимірних позиційних керувань

Фардигола Л. В., Шевельова Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано умови можливості стабілізації еволюційних систем диференціальних рівнянь з частинними похідними на $ℝ^n × [0, + ∞)$ за допомогою одновимірних позиційних керувань. Для доведення цих умов використано метод перетворення Фур'є. При цьому одержано оцінки напівалгебраїчних функцій на напівалгебраїчних множинах за допомогою теореми Тарського - Зайденберга та її наслідків. Наведено також приклади систем, які можливо та які неможливо стабілізувати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 9, pp 1556–1565.

Зразок цитування: Фардигола Л. В., Шевельова Ю. В. Про можливість стабілізації еволюційних систем диференціальних рівнянь з частинними похідними на $ℝ^n × [0, + ∞)$ за допомогою одновимірних позиційних керувань // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1289-1296.

Повний текст