2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неравенства типа Никольского – Стечкина для приращений тригонометрических полиномов в метрических пространствах

Пичугов С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторах $L_{\Psi} [0, 2\pi ]$ з метрикою $$\rho (f, 0)\Psi = \frac1{2\pi }\int^{2\pi }_0 \Psi (| f(x)| ) dx,$$ де $\Psi$ — функцiя типу модуля неперервностi, дослiджуються аналоги нерiвностей Нiкольського – Стєчкiна для приростiв та похiдних тригонометричних полiномiв.

Зразок цитування: Пичугов С. А. Неравенства типа Никольского – Стечкина для приращений тригонометрических полиномов в метрических пространствах // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 711-716.

Повний текст