2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стаціонарний режим та біномні моменти для мереж типу $[SM|GI|∞]^r$

Лебєдєв Є. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методами теорії марковського відновлення знайдено умови існування стаціонарного режиму для багатоканальних мереж з иапівмарковським вхідним потоком. Як засіб вивчення стаціонарного розподілу введено багатовимірні біномні моменти та вивчено їх асимптотичні властивості. Для багатоканальної системи з періодичним вхідним потоком побудовано генератрису стаціонарного розподілу у явному вигляді через параметри системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 10, pp 1656–1668.

Зразок цитування: Лебєдєв Є. О. Стаціонарний режим та біномні моменти для мереж типу $[SM|GI|∞]^r$ // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1371-1380.

Повний текст