2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Монади та тензорнi добутки

Радул Т. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

М. Зарiчний означив операцiю тензорного добутку для кожного функтора, що доповнюється до монади. У цiй статтi дослiджено iснування тензорного добутку для функторiв, якi не можна доповнити до монади.

Зразок цитування: Радул Т. Н. Монади та тензорнi добутки // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 854-859.

Повний текст