2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема iснування та єдиностi для моделi бiмолекулярних поверхневих реакцiй

Амбразевичус А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено iснування та єдинiсть класичних розв’язкiв зв’язаних систем параболiчних та звичайних диференцiальних рiвнянь, останнi з яких визначенi на межi. Система описує модель бiмолекулярної поверхневої реакцiї мiж монооксидом вуглецю та закисом азоту, що вiдбувається на нанесеному родiї у випадку повiльної десорбцiї продуктiв.

Зразок цитування: Амбразевичус А. Теорема iснування та єдиностi для моделi бiмолекулярних поверхневих реакцiй // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 877-888.

Повний текст