2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Глобально робастний аналiз стабiльностi стохастичних нейронних сiток Коена – Гроссберга з iмпульсним управлiнням та затримками, що залежать вiд часу

Го Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою побудови вiдповiдних функцiоналiв Ляпунова, в комбiнацiї з технiкою матричної нерiвностi, встанов- лено нову просту достатню лiнiйну умову матричної нерiвностi для глобально робастно асимптотичної стабiльностi стохастичних нейронних сiток Коена – Гроссберга з iмпульсним управлiнням та затримками, що залежать вiд часу. Ця умова мiстить та покращує деякi вiдомi результати, що отриманi ранiше.

Зразок цитування: Го Ю. Глобально робастний аналiз стабiльностi стохастичних нейронних сiток Коена – Гроссберга з iмпульсним управлiнням та затримками, що залежать вiд часу // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1049-1060.

Повний текст