2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси

Сардарян Т. Г., Терджян Ц. Э., Хачатрян Х. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджуються питання побудови додатних сумовних i обмежених розв’язкiв для систем нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Гаммерштейна з рiзницевими ядрами на пiвпрямiй. Указанi системи мають безпосереднi застосування в кiнетичнiй теорiї газiв, теорiї перенесення випромiнювання у спектральних лiнiях, теорiї нелiнiйних конкуренцiйних систем Рiккера для бiжучих хвиль.

Зразок цитування: Сардарян Т. Г., Терджян Ц. Э., Хачатрян Х. А. О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1107-1122.

Повний текст