2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення нескiнченних матриць у виглядi сум iдемпотентiв

Словік Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $\scr M_{Cf} (F)$ — множина всiх $N \times N$ матриць зi скiнченними стовпчиками над полем $F$. Вивчається наступна проблема: якi елементи $\scr M_{Cf} (F)$ можна зобразити у виглядi суми iдемпотентiв? Показано, що кожний елемент $\scr M_{Cf} (F)$ можна зобразити у виглядi суми 14 iдемпотентiв.

Зразок цитування: Словік Р. Зображення нескiнченних матриць у виглядi сум iдемпотентiв // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1145-1147.

Повний текст