2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцiнка узагальненого перетворення Бесселя–Струве в деякому просторi узагальнених функцiй

Аль-Омарі С. К. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається так зване перетворення Бесселя – Струве на деякому класi узагальнених функцiй, що називаються бьо- мiанами. З використанням рiзних добуткiв типу згорток згенеровано простори Бьомiана, в яких розширене пере- творення добре визначене. Також показано, що перетворення Бесселя –Струве для бьомiана є iзоморфiзмом, який є неперервним вiдносно деякого виду збiжностi.

Зразок цитування: Аль-Омарі С. К. К. Оцiнка узагальненого перетворення Бесселя–Струве в деякому просторi узагальнених функцiй // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1155-1165.

Повний текст