2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про \bfitq -конгруенцiї, що включають гармонiчнi числа

Ге Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено деякi конгруенцiї, що включають $q$-гармонiчнi числа та знакозмiннi $q$-гармонiчнi числа $m$-го порядку. Деякi з цих конгруенцiй є $q$-аналогами кiлькох вiдомих конгруенцiй.

Зразок цитування: Ге Б. Про \bfitq -конгруенцiї, що включають гармонiчнi числа // Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1257-1265.

Повний текст