2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К вопросу об оценках колмогоровских поперечников классов $B_{p,q}^r$ в пространстве $L_q$

Романюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано порядкову оцінку колмогоровського поперечника класів Бєсова $B_{p,{\theta }}^r$ періодичних функцій багатьох змінних у просторі $L_q$ при $2 < p < q < ∞$ яка доповнює раніше отриманий автором результат.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 7, pp 1189–1196.

Зразок цитування: Романюк А. С. К вопросу об оценках колмогоровских поперечников классов $B_{p,q}^r$ в пространстве $L_q$ // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 996-1001.

Повний текст