2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Приближение $\overline \psi$-интегралов периодических функций суммами Балле Пуссена (небольшая гладкость)

Рукасов В. И., Чайченко С. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається асимптотична поведінка верхніх меж відхилень лінійних середніх рядів Фур'є від класів $C_{\infty} ^{\psi}$. Зокрема, одержано асимптотичні рівності, які є розв'язком задачі Колмогорова -Нікольського для сум Валле Пуссепа па класах $C_{\infty} ^{\psi}$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 12, pp December 2001, Volum.

Зразок цитування: Рукасов В. И., Чайченко С. О. Приближение $\overline \psi$-интегралов периодических функций суммами Балле Пуссена (небольшая гладкость)  // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1641-1653.

Повний текст