2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про рівняння Нав'є - Стокса з додатковою умовою $u_1^1 = u^3 = 0$

Попович В. О., Попович Р. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проведено дослідження рівнянь Нав'є — Стокса при додатковій умові $u_1^1 = u^3 = 0$. В деяких випадках розв'язки зображені в замкненій формі. В інших випадках досліджувана система зведена до більш простих систем диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП), для яких (після вивчення симетрійиих властивостей) побудовані класи часткових розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 10, pp 1546–1560.

Зразок цитування: Попович В. О., Попович Р. О. Про рівняння Нав'є - Стокса з додатковою умовою $u_1^1 = u^3 = 0$ // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1363-1374.

Повний текст