2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення обмежених голоморфних і гармонічних функцій середніми Фейєра

Савчук В. В., Савчук М. В., Чайченко С. О.


Абстракт

УДК 517.5
Обчислено значення точних верхнiх меж на класах обмежених голоморфних i гармонiчних функцiй в одиничному крузi для залишкових членiв у формулi типу Вороновської у випадку наближень середнiми Фейєра. Наведено ряд наслiдкiв, що мають самостiйний iнтерес.

Зразок цитування: Савчук В. В., Савчук М. В., Чайченко С. О. Наближення обмежених голоморфних і гармонічних функцій середніми Фейєра // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 4. - С. 516-542.