2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нарізно неперервні функції на добутках компактів і їх залежність від $\mathfrak{n}$ змінних

Маслюченко В. К., Михайлюк В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі теореми про щільність топологічного добутку і узагальнення теореми про залежність неперервної функції на добутку від зліченного числа координат показано, що кожна нарізно неперервна функція на добутку двох просторів, які є добутками компактів щільності $≤ \mathfrak{n}$, залежить від $≤ \mathfrak{n}$ змінних. У випадку метризовних компактів одержано повний опис множин точок розриву таких функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 3, pp 401–407.

Зразок цитування: Маслюченко В. К., Михайлюк В. В. Нарізно неперервні функції на добутках компактів і їх залежність від $\mathfrak{n}$ змінних // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 344-350.

Повний текст