2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розриви нарізно неперервних відображень з не більш ніж зліченною множиною значень

Маслюченко В. К., Філіпчук О. І.


Абстракт

УДК 517.51
Отримано загальний результат про сталiсть нарiзно неперервних вiдображень та їхнiх аналогiв, наслiдком якого є вiдома теорема Серпiнського. З його допомогою вивчено множину точок неперервностi нарiзно неперервних вiдображень з не бiльш нiж злiченною множиною значень, зокрема вiдображень квадрата прямої Зорґенфрея у площину Бiнґа.

Зразок цитування: Маслюченко В. К., Філіпчук О. І. Про розриви нарізно неперервних відображень з не більш ніж зліченною множиною значень // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 801-807.