2019
Том 71
№ 11

Всі номери

До теорії Фавара без $H$ -класів для диференціально-функціональних рівнянь у банаховому просторі

Слюсарчук В. Ю.


Абстракт

УДК 517.937
Отримано необхiднi й достатнi умови iснування й єдиностi обмежених на числовiй осi розв’язкiв iз передкомпактними множинами значень лiнiйних майже перiодичних диференцiально-функцiональних рiвнянь у банаховому просторi.

Зразок цитування: Слюсарчук В. Ю. До теорії Фавара без $H$ -класів для диференціально-функціональних рівнянь у банаховому просторі // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 952-967.