2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод локального лінійного наближення нелінійних дискретних рівнянь

Слюсарчук В. Ю.


Абстракт

УДК 517.988.6
Отримано нові умови існування обмежених розв'язків нелінійних дискретних рівнянь із використанням локальної лінійної апроксимації цих рівнянь.

Зразок цитування: Слюсарчук В. Ю. Метод локального лінійного наближення нелінійних дискретних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1284-1296.