2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неравенства типа Бернштейна для $\mathcal{L}$-сплайнов

Бабенко В. Ф., Лигун А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведені нові нерівності типу нерівностей Бернштейна для 2π-періодичних $\mathcal{L}$-сплайнів, що від­повідають диференціальному оператору $\mathcal{L}_\tau (D)$ порядку $r$ постійними дійсними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 8–20.

Зразок цитування: Бабенко В. Ф., Лигун А. А. Неравенства типа Бернштейна для $\mathcal{L}$-сплайнов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 10-20.

Повний текст