2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки устойчивости рассинхронизованных систем

Стадник О. И., Хусаинов Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаются лінійні різницеві рівняння з запізненням. Одержані достатні умови стійкості та обчислені коефіцієнти експоненційного згасання розв'язків. Використовується другий метод О. М. Ляпунова з умовою Б. С. Разуміхіна.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 165–170.

Зразок цитування: Стадник О. И., Хусаинов Д. Я. Оценки устойчивости рассинхронизованных систем // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 148–152.

Повний текст